TRAININGEN in GESPREKSVOERING

Het signaleren en bespreekbaar maken van lastige onderwerpen

signalering huiselijk geweld, kindermishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik

 

Deze onderwerpen zijn lastig bespreekbaar te maken omdat het ons snel persoonlijk raakt.

Vragen als: is het waar wat er gezegd wordt, is dit probleem wel zo makkelijk op te lossen, ben ik de aangewezen persoon om dit probleem op te lossen komen aan de orde tijdens de training. Uitgangspunt is wat je als professional wel kan in de gegeven situatie. Open staan voor signalen is het begin.

Voor veel mensen betekent dit een andere manier van kijken dan ze opgevoed zijn. Essentieel hierbij is dat je eerst gelooft dat mishandeling in welke vorm dan ook bestaat, pas dan kun je het zien. Dit in tegenstelling tot “eerst zien en dan geloven”.

Gespreksvoering

Naast het signaleren richten we ons op het onder woorden brengen van de zorgen die er zijn om het slachtoffer. Dit doen we aan de hand van het oefenen met een actrice. We sluiten daarbij aan op de eigen professionele ervaringen van de trainees. 

 

Leidraad hierbij is de Wet op de Meldcode.

 

De trainingen worden op maat afgesproken en ontwikkeld. We werken dus vraaggericht. Een training zal vaak meerdere bijeenkomsten bevatten.

 

Peter Naaktgeboren is jarenlang betrokken geweest bij de Kindertelefoon, adviseur van de regeringscommissie Advies- en Kindermishandeling ( commissie Hermans) en heeft deze training samen ontwikkeld met Minou Otten. Samen hebben wij het Het Gebint opgericht in 1996.

Als professioneel trainingsactrice geeft Minou feedback op het gevoerde gesprek.

Voor Wie?

Professionals die contact hebben met kinderen en hun ouders. Denk daarbij aan huisartsen, leerkrachten, docenten, pedagogisch medewerkers, peuterspeelzaalleidsters, medewerkers van de eerste hulp, hulpverleners, jeugdhulpverleners en medewerkers van pleegzorg.

 

De trainingsgroepen zijn wat ons betreft niet groter dan twaalf personen.

 

Onze thuisbasis is in Wijster, waar we een eigen trainingsruimte hebben. Op locatie is voor ons ook mogelijk. 

 

Voor een training op maat en de mogelijkheden vul het contact formulier in.

Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.